Fyra pentagram

Fyra mynt

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Myntfyran

Fyra mynt och pentagram står för materiell och ekonomisk stabilitet. Ha nu ordning och reda på det materiella och gå igenom det du har. Du har uppnått en materiell trygghet men omge dig inte med prylar du inte behöver. Om du sätter hela din tillvaro och din glädje på det materiella kommer det att bli en börda och kännas betungande för dig. Här kan du behöva utmana dina egna principer och regler. Fyra i mynt talar om att du själv måste se vad du är beredd att riskera för att få lycka, frihet eller tillfredsställelse på längre sikt. Kan också vara en utmaning att göra avkall på. Regler och principer till förmån för livet och för det som känns rätt i hjärtat. Kanske känner du dig begränsad, kontrollerande och alltför styrd av dina egna värderingar. Kortet kan visa på snålhet. Kanske känns den materiella tryggheten och säkerheten hotad så se över din situation. Ser ut som att du har jobbat en längre period för något, skaffat dig en bra grund och vill ha kvar det som du anser är ditt.