Dagens tanke…

Flickor natur träd

Lever Du Ditt Drömliv? Do you live your Dreamlife?

Om Du hade all tid och alla pengar Du kunde, skulle Ditt liv vara annorlunda? Skulle Du vilja ha något förändrat jämfört med nu? Om 1, 3 eller 5 år? Hur gammal är Du då? Har Du någon plan? Alla människor skriver sitt eget manus och livet blir därefter. Producera filmen själv och Du kommer att få det liv Du önskar. Du är värd att vara lycklig!

Do you live your Dreamlife? If you had all the time and the money you want, would your life be different? Would you like to have things different compared to now? In 1, 3 or 5 years? How old are you when? Do you have a plan? All people write their own scripts and it shapes their lives. Produce the film yourself and you will get the life you desire. You´re worth to be happy!

Skrivet av Medium Lotta Axelsson Glädjekällan