Vad har kaffesumpen att säga Dig idag?

Mugg blå prickar

Har nu vänt kaffekoppen upp och ned på fatet. Det som visas i sumpen är följande:

Det ser ut som att du är förvirrad och obeslutsam därför att du inte har tillräckligt med information. Utforska och sök hjälp utifrån innan du tar ett beslut. Någonting positivt och nytt som du inte kan se finns bortom horisonten och är likaså på väg in i ditt liv. Ser att nya tankar och idéer kommer till dig.

I sumpen visas också ansvar, vidareutveckling och beslutsamhet.