Dagens Änglaviskning

Ängel tecknad i gult

LYSSNA TILL DIN INRE VISDOM – Stanna upp en stund och lägg märke till känslorna inom dig. Var tyst och stilla medan du tonar in dig på de områden som känns avslappnade likaså där det känns spänt. Ta ett par djupa andetag medan du fyller dina lungor med det helande vita ljuset. Du känner hur det sprider sig vidare genom din kropp och att varje cell fylls med ny kraft och energi. Känn om din kropp har något att säga dig? Vill den kanske att du sover lite mer, att du börjar ta tag i saker eller kanske att du börjar fylla ditt liv med det du mår bra av. Kroppen är vis och ärlig, är du villig att ta del av dess uppriktighet?

AFFIRMATION: Jag stillar mina sinnen och lyssnar inom mig. Min kropp vill mitt bästa och jag tar hand om mig själv på bästa sätt.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson Glädjekällan