Dagens änglaviskning…

Ängel fågel vit

BRUKA DIN KRAFT PÅ RÄTT SÄTT – Kraft kan brukas negativt eller positivt beroende på vad Du väljer. De mest underbara ting sker när Du väljer att se det allra bästa och handlar efter det som känns rätt inom Dig. Din andliga kraft är stor och den väntar på att få brukas på de finaste sätt. Likväl kommer då saker och ting utveckla sig till det bästa och Du kommer kunna sopa bort alla hinder oavsett vad som står i Din väg. Se till att ha ett syfte, ett mål att sträva efter så Du vet vart Du är på väg. Låt inte Ditt liv styras av ett löst roder utan med en fast hand och Du kommer få ett liv som alltid kommer bli till Ditt bästa.

Dagens Affirmation: Jag behandlar mig själv på bästa sätt och jag drar till mig människor och situationer som ger mig det jag behöver. Jag öppnar upp mig för hälsosamma förändringar och drar till mig det allra bästa.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson Glädjekällan