Dagens änglaviskning…

Änglaflicka bubblor

HÄNGIVENHET – På livets väg möter Du händelser som lätt kan få Dig ur balans om Du inte riktar in Dig på det Du önskar och är hängiven. Lev och agera i fullständig tillit, utifrån Din intuition och inspiration för när Du vet att något är riktigt då är det rätt väg att gå. Om Du handlar utan hängivenhet kommer du bli modlös på vägen, att leva ett rikt och fullt liv innebär att vara alert och leva det liv själen önskar.

DAGENS AFFIRMATION: Jag förväntar mig det allra bästa och förtjänar allt gott som kommer till mig. Ju mer jag uppskattar mig själv desto mer kommer andra att älska mig.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan