Dagens änglaövning

Tavlor vardagsrum

Idag är Din uppgift att visa respekt inför andras val även om Du skulle valt en annan väg!