Dagens Änglabudskap till dig!

Ängel flöjt

EN STADIG GRUND – Genom att börja arbeta från botten och arbeta dig uppåt kommer du bygga en bergfast grund som inte inget förmår att flytta. Lägg upp en strategi och bygg dig sedan vidare utan oro. Du börjar i liten skala och låter det växa och expandera likt ett litet ollon som låter sig växa till det mäktigaste ekträd.

Förflytta dig steg för steg framåt, acceptera varje nytt ämne, anpassa vartefter och allt kommer ske i rätt tid. Se dig ta emot det allra bästa av livet och börja kanalisera dina energier på det som är viktigt för dig. Var självdisciplinerad, fokuserad och ge dig inte i kast med flera olika aktiviteter utan gå rakt fram och din bästa väg kommer visas för dig.

AFFIRMATION: Jag är på rätt plats på rätt tid och besluten jag tar är till mitt bästa. Jag litar på min inre kunskap och har tilliten till att universum ger mig det jag behöver.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan