Dagens änglabudskap till dig!

Ängel sten

FINN LJUSET BAKOM MÖRKRET ♡ FIND LIGHT IN THE DARKNESS

När Du känner Dig låg och Dina tankar är dystra så skiner trots allt ljuset inom Dig klarare. Föreställ Dig den vackraste regnbåge i Ditt inre med de vackraste färgerna av rosa, rött, orange, lila och guld. Känn dess värme och se dess prakt. Känn hur Din egna inre kraft växer sig starkare och klarare. Ju mer Du ser dess glöd desto mer kommer Du känna hur Ditt liv börjar förbättras och Din energi fyllas på. Luta Dig tillbaka och ta del av regnbågens ljus när Du behöver och Du kommer alltid känna kärlek och att livet blir lättare.

Whenever your moods or thoughts feel darkened, the light within you will shine even brighter. Imagine a gorgeous rainbow inside you in wonderful shades of pink, red, orange, purple and gold; and experience its warmth and beauty. Feel your inner strenght growing larger and brighter. The more you see this glow the more your life and energy level will brighten. Lean upon the light from the rainbow whenever you need and you will always feel loved and life will become easier.

Written by Medium Lotta Axelsson Glädjekällan