Dagens Änglabudskap

Änglaflicka vacker moln

Källan – När Du är i rätt rytm så flyter allt lugnt och perfekt. När Du tar Dig tid att se efter varför saker inte är i balans i Ditt liv kommer Du märka att Du inte har kontakt med Din inre röst. Ta Dig tid att gå in i tystnaden för att få den stillhet och frid Du behöver. Du behöver lära Dig att vara stilla och ensam för att nå fram till svaren på Dina problem och det Du söker efter.

AFFIRMATION: Jag är lugn och har tilliten till att allt jag behöver kommer till mig.

(Av Lotta Axelsson på Glädjekällan)