Dagens Änglabudskap

Älva blommor

LÄMNA DET GAMLA – När Du väl följt Ditt hjärta och tagit ett steg framåt så se aldrig bakåt eller ångra det Du lämnat utan invänta det nya och se det förverkligas. Var tacksam för det som varit och för alla de erfarenheter de givit då detta har hjälpt Dig att växa samt att få en djupare förståelse och visdom. Tvivla inte på besluten Du tar då Du kommer mötas av rädslor och nedstämdhet utan fyll istället Ditt hjärta med tacksamhet och Du kommer att växa i den ljuvligaste kärlek

AFFIRMATION: Jag släpper taget om det som tyngt och varit jobbigt. Jag låter mig nu omslutas av en härlig glädje och lycka.

(Av Lotta Axelsson på Glädjekällan)