Dagens Änglabudskap

Änder trädstam

SINNESFRID – Genom att vidga Ditt medvetande kommer Du uppleva hur hela Din livssyn och inställning till livet förändras. Lämna gårdagen med alla dess brister bakom Dig. Idag är en ny dag, en ny början så förvänta Dig det allra bästa. Valet är alltid Ditt egna och Du är fri att välja Din egen väg så ta inga omvägar utan följ ditt hjärtas önskningar.

AFFIRMATION: Mitt liv är rikt och jag är lycklig med allt det nya som jag nu väljer att ta in i mitt liv.

Skrivet av Lotta Axelsson på Glädjekällan