Dagens Änglabudskap

Barn fin fikar trädgård

VÄLJ FLÖDET – Hur ser Ditt liv ut? Vad vill Du ha? Föreställ Dig för Din inre syn att Du har det Du tycker om och älskar. Du har massor av guldmynt som fortsätter att strömma in i Ditt liv och Du kan köpa Dig det Du önskar. Föreställ Dig att Du bor på Ditt drömställe, att Du ett arbete Du trivs med, har ett rikt socialt liv och att Du drar till Dig Dina drömmar och visioner.

AFFIRMATION – Jag är född med obegränsade möjligheter och jag väljer att leva i kärlek och drar till mig det jag önskar.