Dagens Änglabudskap…

Ängel aprikos

ERFARENHET – Situationer ger Dig möjligheten att lära viktiga lärdomar i livet. Överlåt bekymmer och bördor till den kärleksfulla kraften i universum. Se inte erfarenheter som ett problem, utan som något som hjälper Dig att växa. Livet innebär lärdomar av förlåtelse, tålamod och förståelse. Finns det saker som Du är trött på och är redo att släppa taget om, upprepa då inte samma mönster om och om igen utan gör Dig fri och låt det passera. Din själ gör Dig påmind om över vad Du behöver förändra. Lita till Din inre visdom och vidta de åtgärder som behövs. Släpp taget om det som inte är bra för Dig.

Affirmation: Jag vet att allt kommer att bli bra, och jag fokuserar på kärlek och ljuset som finns inom oss alla.

Skrivet av medium Lotta Axelsson Glädjekällan