Dagens änglabudskap

Ängel rosa

DU ÄR PERFEKT – Du har varit perfekt ända sedan du tog Ditt första andetag. Du är ett mästerverk och har alla de resurser som behövs för att följa Din livsväg. Det finns en universell plan även för Dig. När Du möter motgångar, sätt Dig ner en stund, stilla Dina tankar och be om en lösning på det som sker. Slut ögonen och känn hur Änglarnas kärlek omsluter Dig och hur Du fylls med en inre frid. Ha tillit till att universum hjälper Dig lösa problemen och för Dig framåt på bästa sätt.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan