Dagens Änglabudskap

Uterum rosa

INRE LUGN – Sök Dig till en period med inre lugn och stillhet. När Du känner frid så känner Du dig trygg även om Du inte vet hur en situation ska lösa sig. Ha tilliten till att en mirakulös lösning kommer infinna sig. Tillit är den största “nyckeln” i en turbulent händelse och Du kan känna Dig fridfull även när Du befinner Dig kaosets öga. Sträva efter frid i Ditt sinne och Dina utmaningar och svårigheter kommer börja lösa sig.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson Glädjekällan​