Dagens Änglabudskap

Änglaflicka vacker moln

VAR ÄRLIG MOT DIG SJÄLV – Nu fokuserar jag mig på hur jag gör mitt bästa, visst har jag gjort och sagt många tokiga saker i det förflutna och förgångna men det var det jag förmådde då. Dessa insikter har hjälpt mig att växa och jag lever nu ett rofyllt liv fyllt av kärlek.

AFFIRMATION: Det finns bara kärlek och omtanke i mina handlingar, jag förlåter mig själv för det som varit och gör mig fri. Jag släpper nu in ljus och kärlek i mitt liv.

(Av Lotta Axelsson på Glädjekällan)