Dagens Änglabudskap

Änglar två sten

DU HAR STYRKAN – Du har möjligheten att lösa denna situation. Du kan vara helt lugn. Sänd bara kärleksfulla tankar och känslor och högsta möjliga resultat kommer flöda till Dig. Låt Änglarna vara Din trygghet när Din tillit sviktar.

Skrivet av Glädjekällan Medium Lotta Axelsson