Dagens änglabudskap

Eka stol grönska picknick

Det du upplever som ett problem är i själva verket en del av svaren du bett om. När saker börjar lösa sig kommer du att förstå de bakomliggande orsakerna. Se till att dina handlingar och värderingar motsvarar det som är rätt för dig!