Dagens Änglabudskap

Flicka gångväg

FLEXIBILITET – När Du i Ditt hjärta är flexibel och anpassningsbar så blir det lättare för Dig att acceptera yttre omständigheter. Kom i kontakt med Ditt inre genom att tillbringa mycket tid i stillhet. Det är ingen förspilld tid utan tiden får Dig att växa och reflektera över tingen som är av betydelse. När en dörr stängs då öppnas en annan. Låt förändring bli en del av Ditt liv och låt det vara Ditt riktmärke

AFFIRMATION: Denna dag blir till det bästa och jag får till mig allt jag behöver

Av Glädjekällan Medium Lotta Axelsson