Dagens änglabudskap!

Ängel vit

Affirmera Dina önskningar som om de redan vore verkliga. Öppna upp det Gudomliga flödet genom att manifestera. Varje bekymmer drar till sig det Du oroar Dig för så ersätt dem med positiva affirmationer för att förstärka Din tro och tillit!