Dagens affirmation…

Familj fiskar

Jag unnar mig den för mig allra största lyckan och det inkluderar även alla övriga inblandade.