Dagens affirmation

Var kärlek blå

Jag unnar mig själv mesta möjliga lycka och framgång på alla områden av mitt liv.