Dagens affirmation

Flicka ankor

VAR ÄRLIG MOT DIG SJÄLV – Nu fokuserar jag mig på hur jag gör mitt
bästa, visst har jag gjort och sagt många tokiga saker i det förflutna
och förgångna men det var det jag förmådde då. Insikterna har hjälpt
mig att växa och jag lever nu ett rofyllt liv fyllt av kärlek.