“Transformation Game” för personlig utveckling!

Transformation Game

Vill du vara med om en spännande resa i konsten att möta dig själv? Har du frågor om dig själv och ditt liv som du ständigt återkommer till?

Transformation Game är ett lekfullt, inspirerande och förlösande spel som utvecklades på Findhorn Foundation i Skottland för över 35 år sedan. Spelet som handlar om självkännedom och transformation spelas idag över hela världen.

Du väljer ett ämne, en fråga eller ett område i ditt liv som du vill arbeta med när det gäller dig själv. Det kan vara en återkommande frågeställning, något som hindrar eller stör dig just nu, något du grubblar över när det gäller framtiden eller något du vill växa inom.

Det är ditt spelfokus som du kommer att vika den här dagen åt att plocka isär, förstå, hitta lösningar på och glädjas åt att förlösa, för ändra och transformera. Dina medspelare finns också där som stöd för dig och som hjälp för att komma framåt i ditt ämne. När du lämnar en speldag har du förhoppningsvis en högre medvetenhet om ditt ämne, verktyg för att förändra det som hindrar dig att växa och en handlingsplan för att kunna gå vidare i livet med en större kärlek till dig själv och din livsväg.

Här kan du köpa spelet: http://www.transformationgame.se/Produkter.htm