Bön

Ängel på snäcksten

Tack, hjälp och förlåt

Många gånger kan det vara svårt att veta hur man ska formulera sig i en bön. Man vet vad man önskar  och att man vill be men inte riktigt hur. Då kan man ta hjälp av de tre orden fina orden tack, hjälp och förlåt. Alla har vi något att tacka Gud och universum för, våra vänner eller för en fin dag. Vi kanske också har något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, där vi kan få vara den kraft och styrka som vi behöver för att orka. Alla står vi också i relationer där det någon gång blir fel och vi ångrar något som sagts eller gjorts. Då kan det vara skönt att få lägga ifrån sig sina bekymmer eller sin ånger genom att be om förlåtelse. Gud och universum finns alltid där, för oss, och lyssnar till vår bön.

I stillhet eller i dagens brus

För många människor är riten kring bönen viktig, att till exempel få tända ett ljus och bli stilla, kanske meditera en stund. Det kan man alltid göra i en kyrka eller i sitt hem. Andra ber sina böner i bilen, på jobbet eller under en härlig promenad. Bönen är en fin gest som är oberoende av tid, rum och plats. Att be regelbundet kan vara en hjälp för många människor. En morgonbön då man ber för dagen och att Gud och universum ska finnas med i det man har framför sig, både i det som är lättsamt, tungt och roligt. Eller en afton eller kvällsbön där man tackar för dagen som har gått, för allt man fått vara med om och lärt sig, ber om förlåtelse för det som inte blev bra och om vila inför natten som kommer. Man kan också be för sina vänner och sin familj.