Bön och tro

Bön tillit

Bönen är nyckeln till himlen men tron öppnar upp dörren!