Beskydd

Beskydd

Hur beskyddar man sig

Att beskydda sig betyder att man skyddar sin energi och det är viktigt att göra detta speciellt om man arbetar med energier och det andliga.

För att utföra detta enkelt och snabbt kan man föreställa sig att man för en genomskinlig ogenomtränglig hinna över sig själv och att genom denna inget sedan kan passera vidare till dig. Man inte vill ju inte att någon stjäl ens energi för då kan man bli trött och känna sig helt slut. Det händer ibland när man är på stan, när någon ringer eller när man bara befinner sig någonstans och det finns någon i närheten som tömmer en på energi, detta görs ofta inte medvetet utav någon utan det blir så. Om du märker att det ofta blir så när du träffar en speciell person eller gör något speciellt så är det detta som sker och det bör du givetvis skydda dig ifrån.

En annan viktig sak är att det finns många väldigt negativa människor som också kan dränera dig på energier och som inte heller är bra för dig utan dom ska du försöka hålla dig borta ifrån.

Det kan också vara någon som är arg eller pratar illa om dig och det kan du känna av. De flesta negativa påverkningar kan vi skydda oss emot. Om du beskyddar dig påverkar det dig inte i samma utsträckning.

Det finns flera sätt att beskydda sig på.

Det första man bör tänka på är att man jordar sig. Du sätter dig ner i lugn och ro och sedan föreställer du dig att det går rötter ut genom dina fötter som går rätt ner i jorden. Sedan föreställer du dig att det kommer ett vitt ljus från universum som omsluter dig i värme och kärlek och så ber du andevärden om deras beskydd. Detta kan man också göra för sitt hem, en arbetsplats eller på annat ställe där du ofta vistas.

Nu har du beskydd ett tag framöver, gör om proceduren vid behov.

Ett annat sätt att beskydda sig på är genom det som kallas ”guldägget”.

Det kan upplevas som starkare än det vita ljuset då inget kan upplevas tränga igenom guld. Detta kan du använda om du behöver extra beskydd. Först så jordar du dig och sedan ser du framför dig ett ett väldigt stort ”guldägg”, du går fram och öppnar upp det, går sedan in i det och låtar dig insvepas av all värme, kärlek och beskydd som det ger dig och sedan går du ut igen och fortsätter med dina sysslor eller ärenden. Nu är du beskyddad, gör om det vid behov.

Ibland kan man behöva träna lite på det tills man känner att det fungerar.