Barn

Barn hav springer

Ett barn som kritiseras – lär sig fördöma. Ett barn som får stryk – lär sig att slåss. Ett barn som hånas – lär sig blyghet. Ett barn som utsätts för ironi – får dåligt samvete. Men… Ett barn som får uppmuntran – lär sig förtroende. Ett barn som möts med tolerans – lär sig tålamod. Ett barn som får beröm – lär sig uppskatta. Ett barn som får uppleva rent spel – lär sig rättvisa. Ett barn som känner vänskap – lär sig vänlighet. Ett barn som får uppleva trygghet – lär sig tilltro. Ett barn som blir omtyckt och kramat – lär sig känna kärlek i världen.

Av Dorothy Law Holte