Attityd

Ha drömmar

Ju längre jag lever, desto mer inser jag med vilken kraft min attityd påverkar mitt liv.

Attityd är för mig viktigare än det förflutna, viktigare än utbildning, viktigare än pengar,
viktigare än omständigheter, viktigare än misslyckanden, viktigare än framgångar,
än vad andra människor tänker, säger eller gör.

Det är viktigare än uppträdande, begåvning eller skicklighet.

Det kan bygga upp eller bryta ned ett företag, en kyrka och ett hem.

Det anmärkningsvärda är att vi har ett val varje dag med vilken attityd vi vill närma oss
just denna dag.

Vi kan inte ändra vårt förflutna, vi kan inte ändra det faktum
att människor kommer att agera på ett bestämt sätt.

Vi kan inte ändra på det oundvikliga.

Det enda vi kan göra är att spela på den enda sträng vi har och det är vår attityd.

Jag är övertygad om att livet till 10% består av vad som händer mig
och till 90% på hur jag reagerar på detta.

Och så är det med dig, vi är ansvariga för vår attityd.”

CHARLES SWINDOLL