Att vara modig

Mus med golfklubba

Att vara modig är inte detsamma som att aldrig känna rädsla och osäkerhet. Att vara modig är att våga vara kvar i sin känsla, att förstå varför vi blir osäkra och inte fly, att inte döma, attackera och leta fel hos andra. Att vara modig är visa sig sårbar och ödmjuk, att vilja utvecklas och lära. Att vara modig är att våga be om hjälp!