Att undervisa

Flicka hatt fjäril

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära
och därför måste jag förstå att detta med att undervisa inte är att härska, utan att tjäna.

S. KIERKEGAARD