Är du en optimist?

Kvinnor kul väskor kopia

Optimism ökar förmåg­an att förverkliga ambitioner, påverka sig själv och sin omvärld.

Det är starkt motiverande och gör det meningsfullt att fortsätta anstränga sig även vid motgångar, vilket naturligtvis leder till bättre resultat. Men hur gör man?

Ett effektivt sätt att börja öva upp ditt optimistiska tänkande är tänka mer på sådant som du vill ska hända. Positivt tänkande har mycket att göra med hur vi förklarar det som händer oss, och pessimism medför att vi ofta hamnar i passivitet genom att skylla bra händelser på omständigheter och ta på sig skulden för dåliga saker.

Öva dig därför på att ifråga­sätta dina tankemönster och ta ansvar för det som du kan påverka, och undvik att ta på dig skulden för resten!