Är du belåten?

Barn natur hink

Det finns hos oss alla ett hinder för att vi ska känna att vi är riktigt nöjda, det är leda vid det vi redan äger och en längtan efter det vi inte har.