Änglabudskap

Ängel nyckel

SKAPANDE – Ingen kan skapa känslan av frid inom dig utom du själv och inte heller ta den ifrån dig. Hur ofta upplever du en känsla av att livet är ett mirakel? Gläds åt det vackra du har inom dig och tag vara på de livets möjligheter. Du kommer att möta ett liv i kärlek, harmoni och tillfredsställelse.

AFFIRMATION: Mitt liv är rikt och jag leds till de bästa vägarna.

© Av Lotta Axelsson Glädjekällan