Ängla hjälp

Angels help

Änglarna finns med dig och vill finnas till hands för att stötta och vägleda dig under livets resa men du behöver be om deras hjälp samt välkomna dem in i ditt liv.

Din skyddsängel/guide och samt ett flertal andra änglar finns tillgängliga för dig dag och natt om du behöver något. Du behöver inte veta deras namn utan bara affirmera att du behöver vägledning. Öppna ditt hjärta och ditt sinne.
Du behöver inte ha någon religiös tro för att be om hjälp, stöd eller vägledning utan det ges med villkorslös kärlek.
Du kan be om en bekräftelse från änglarna och du får det alltid på något vis.
Ha alltid vetskapen om du är älskad.

Nästa gång när du har ett problem att lösa eller behöver ett svar, pröva detta!

Be din skyddsängel/andliga guide att ge dig en indikation, ett budskap eller meddelande i nästa låt eller sång du hör eller kommer i kontakt med.

Eller så kan du be din ängel leda dig genom att få dig att öppna en bok eller en tidskrift där det finns ett budskap till dig och så läser du där din blick hamnar.

Du kan också nästa gång som du kanske står inför ett svårt val du måste göra, förklara detta för änglarna innan du går och lägger dig för natten, be dem att under natten tala om för dig vilket val du ska göra eller vilket beslut du ska ta. Gå sedan och lägg dig och bekymra dig inte mer om det. Det är ofta man får svar över det man undrat över när morgonen sedan kommer.

Låt änglarna få vara med i allt du gör, de är universums budbärare men också våra vägledare om vi bara låter dem vara det.