Ängla alfabetet

The Angelic alphabet

Ängla alfabetet

Ängla alfabet som också är känt som Celestial alfabetet, kommer från Hebrew och Grekiskan. Det blev skapat avHeinrich Cornelius Agrippa under 1600 talet och användes för att kommunicera med änglarna. Man skriver från vänster till höger horisontellt.

Detta alfabetet kan läggas ut i en mängd olika kombinationer för att uppnå ett önskat resultat.

Med användning av deras symbolik och styrka av namnet på den associerade ängeln i stavar och besvärjelser, som ett sigill eller en mängd andra verktyg under ritualer, i skrifter, bön eller i meditation.

Följande är en rekreation av Ängla skriptet och deras synonymer. Du kan se i bilder av symbolerna hur dessa kan ha använts som sigiller för gjutning av vissa typer av magik. Eller hur de kan kombineras för att generera en kombination av energi inom en ritual.

Malachim