Din andliga resa

Andlig utveckling

Ängla flicka sjö

Text skriven av Daniel B. Holeman

Den andliga utvecklingen är lika individuell och unik för var och en av oss som våra fingeravtryck. På ett sätt kan man säga att hela livet är en andlig utveckling för alla människor på Jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg medvetet och de som vandrar vägen omedvetet. I den här texten inriktar jag mig på de senaste. De som lever sina liv omedvetna om att de faktiskt utvecklas skulle troligtvis aldrig ens säga att de utvecklas på det andliga området.

En medveten andlig utveckling påbörjas ofta på ett dramatiskt sätt. Det kan vara en livskris orsakad av skilsmässa, en nära anhörigs bortgång, förlust av arbete, abort etc. Många gånger startas resan efter en depression. Hur som helst så är det ofta något stort och dramatiskt som helt plötsligt och orubbligt sätter hela tillvaron på sin spets. Man kanske börjar ifrågasätta hela sitt liv och kanske framförallt meningen med livet. Människor lägger ofta olika betydelse i uttrycket andlig utveckling. Jag ser andlig utveckling som en resa. En resa mot att bli mer och mer medveten om vem man själv är. Att mer och mer närma sig sin gudomliga härkomst. I detta ingår att upptäcka och lära sig se igenom denna verklighetsillusion vi lever i här på Jorden.

Allt fler människor känner och får kontakt med högre dimensioner av liv, både inom sig själva och utifrån. Vi får upplevelser av andra världar, andra tider och andra tillstånd. Allt fler söker sig också till att utforska de delar av sig själv som under långa tider varit negligerade eller inte fått den uppmärksamhet man egentligen kanske önskat.

Meditation, drömresor, inre resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar är alla saker som kan utmana oss att tänka större, och som lockar oss att leta inåt i oss själva. Dessa upplevelser tror jag är ett fantastiskt sätt att spegla och vidga vår aktuella världsbild, den kontext av tid, rum och händelser vi har valt att bygga upp för att leva, utvecklas och återupptäcka oss själva här och nu.

De upplevelser vi får tror jag är både starkare och mer bestående än de man rent intellektuellt kan läsa sig till, att rent praktiskt få känna och fysiskt få uppleva vad som händer i kroppen är en signal till själen att: Detta är verkligen verkligt!

Det är inte längre bara en intellektuell strävan, eller en belöning för duktigt och tillräckligt många lästa böcker, helt plötsligt är det en inre Sanning. Ett redskap att använda i sökandet efter den JAG ÄR.

En del upplever dessa omvälvande och utmanande händelser spontant, medan de flesta av oss får hjälpa livet på traven genom att själva ta initiativ till dem, vilket inte är det minsta mindre omvälvande, eller för den delen med mindre inverkan av universum, det är bara lite mindre uppenbart att så är fallet.

Det sanna jaget är precis det orden säger de bästa positiva elementen inom dig själv, den mest uppmuntrande aspekten på din inre styrka och Ditt personliga uttryck för Gudomligheten inom dig. Den förbinder dig med allt annat som existerar och är din kanal till den mänskliga potentialens resurser.

Ditt sanna jag är också av största betydelse i din inre meditationsdialog.

Många av oss har svårt att ta itu med problem och granska våra egna misslyckanden och misstag om vi inte kan diskutera dem med någon. Det sanna jaget är den aspekt av dig själv med vilken du faktiskt kan föra en diskussion om vad det än är som bekymrar dig.

Din koncentration och din fokusering på en enda punkt är det som befriar dig en aning och låter avståndet mellan dig och ditt sanna jag minska och ger dig möjlighet att granska dina val, handlingar och dina tankar ur en mer objektiv synvinkel. Ditt sanna jag kan ge dig det perspektiv du behöver för att omvärdera situationer, relationer och dig själv.

Vi har alla våra personliga uppfattningar om Gudomligheten och om allt det som gömmer sig inom oss. I själva verket kan kanske vår uppfattning om hur det förhåller sig med “riket inom oss” kännas betungande, abstrakt och intetsägande ifall vi inte skapar oss en personlig bild av det. Men tänkt då på att du kan välja att konkretisera ditt eget inre sanna jag precis så mycket som du önskar. Du kan höra, se, känna eller på vilket annat sätt som helst uppleva eller bara veta att det är där.

Du kan för ditt inre skapa en fantastiskt skön fåtölj mitt på en behaglig sommaräng i vilken Du kan sitta och ta emot budskap från ditt sanna jag.

Det kan vara ett bord gjort av pulserande kristall där det ligger en bok i vilken det står meddelande från ditt eget Inre. Det kan vara i en eld jordens glödande inre eller i en rymdfarkost i det tyngdlösa Kosmos. Det kan vara en vibrerande energi eller en vis persongestalt, bara din egen fantasi sätter gränser för hur ditt eget sanna jag kan hjälpa och stötta dig.
Om du inte känner att du hittar det sanna jag du letar efter i dina meditationer eller fantasier, tveka inte att be om hjälp. Använd dig av guidade meditationer, inre resor eller andlig rådgivning, någon form av medial konsultation, konst, litteratur, musik eller vilka andra inspirationskällor som helst för att hitta allt du önskar finna!

Vår andliga utveckling går inte ut på att fjärma oss från världen och vardagen utan på att kunna leva medvetet, bli mer vakna och närvarande i allt. Att leva med ett öppet hjärta.

Det kan skapa en kärlek till världen som ger kraft och lyster åt livet. Tid för stillhet behövs för att vi ska kunna känna att livet inte bara går ut på att existera utan att det är en gåva att ta vara på. Dag för dag.

Några hjälpmedel på vägen kan vara meditation, yoga, qi andning, qigong, tai chi, inre resor, drömresor samt bön, en daglig stilla stund eller i början till och med bara en stunds medveten avkoppling, kanske till lite stilla musik.

En plats där du kan vara ostörd, tända ett ljus, sätta fram en blomma eller något annat vackert. Kanske vill du använda visualisering, kanske läsa några rader ur en speciell bok. Det finns mycket litteratur som talar till vårt innersta.
Kanske är du så stressad att du inte kan tillåta dig att slå dig till ro utan upplever oro istället. Pröva att promenera. Ta de stilla stunderna utomhus och lyssna medvetet till naturen, till vinden och fåglarna. Somliga får sina djupaste andliga upplevelser via naturen.

För att kunna leva mer helhjärtat i livet behöver vi starta med att dra oss undan och få distans. Känna efter vad som egentligen är viktigt. Det underlättar om vi kan skapa en rutin av stunderna och låta dem bli en självklar del av vår dag. I början kan de vara mycket korta.

För den som är helt ovan vid att lyssna inåt kan det ta tid att vänja sig vid det gensvar inifrån som stilla stunder ger. Vänta dig inte att du i dina stunder måste uppleva något särskilt som du kanske har hört eller läst att man gör. Vår själsdialog är unik och vår känsla och upplevelse också. Det som behövs är lyhördhet, tillit och tålamod.

Att meditera, kontemplera i grupp kan ofta ge en intensivare upplevelse än då man sitter ensam, särskilt om man är ovan, och det är naturligt eftersom det skapas ett starkare “energifält”. Om man har möjlighet är det alltså bra att samlas några stycken. Det kan räcka med en så liten grupp som tre personer.

Vill man använda speciella meditationstekniker bör man ha en lärare eller uppsöka ett center eller skola där man får lära sig hur man ska göra. Det är viktigt. När man börjar på egen hand bör man göra det hela så enkelt som möjligt. Viktigast är avspänning, stillhet och andrum.

Den som på allvar fördjupar sitt sökande kommer att upptäcka att någon typ av andlig disciplin både kan ge form, stöd och frihet till den andliga utvecklingen. När vi här talar om andlighet har det alltså varken att göra med häftiga upplevelser, magiska lekar eller regler i religioner eller sekter. Vi ser den andliga utvecklingen som helt personlig och den andliga dimensionen som en naturlig del av allt i våra liv.

Många sökare som kommit ett stycke på vägen längtar efter att uppleva en kontinuitet av det andliga i vardagen men har svårt att hitta former.

Somliga har problem att integrera andliga upplevelser som påverkat dem starkt med den vardagliga rutinen. Man kan tycka att upplevelserna man haft är så väsenskilda från vardagen eller ens “gamla liv” att man inte ser hur de ska passa in. Det händer också att någon överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma “insikter” som man själv.

Vår andliga utveckling består emellertid av många “genombrott” vilka inte är målet utan stadier på vägen. Det kan behövas en hel del sådana för att vi ska komma till det stadiet när vi accepterar både oss själva och andra som vi är. Fallgroparna på vägen är många. Först när vi låter tolerans och förståelse bli mer än ord kan vi tillämpa de andliga idealen i vardagslivet på ett enkelt och självklart sätt. I buddismen finns en enkel sentens som lyder “före upplysningen hugger du ved och bär vatten – efter upplysningen hugger du ved och bär vatten” och den är mycket insiktsfull.

Livet har sina skiftningar och perioder och då och då hamnar vi i situationer då de stora frågetecknen stiger upp, ibland genom yttre händelser och emellanåt genom en naturlig inre utveckling.

Känslan av djupare mening kan bara upplevas när vi ger oss tid att vara i kontakt med vårt innersta. Men den är inget självklart som inte kan komma att ifrågasättas även av den djupast andligt medvetande. En person i medveten utveckling är inte befriad från inre och yttre konflikter, tvärtom, men skillnaden är att han/hon är medveten om dem, villig att bearbeta och göra något åt dem. Även de religiösa skrifterna beskriver tvivel, mörker och förtvivlan.

Det krävs mod att leva medvetet. Att våga se, känna och agera utifrån hjärtat. För det mesta lever vi avskärmade för att “klara av verkligheten”. Vi orkar inte ta till oss allt eller engagera oss. Vi skapar en “bubbla” omkring oss. Tyvärr gör den bubblan också att vi kan uppleva oss mycket ensamma. Så behöver vi hitta tillbaka “ut i världen” och den enda vägen går via hjärtat och är inte smärtfri. Att leva helt är att våga leva genom ljus och mörker, glädje och sorg.

Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Vårt samhälles närmast hysteriska jakt efter “lycka” med rädsla för allt som utmanar den är inte helt sund. En djup, äkta, positiv livsattityd kan bara byggas inifrån och vi behöver bygga på den hela livet genom alla olika förändringsfaser som livsutvecklingen innebär.

Ett andligt perspektiv på tillvaron är ovärderligt. Tron på ett meningsfullt universum hjälper oss att få perspektiv på till synes oöverstigliga problem. Om vi kan tänka oss att våra svårigheter hjälper oss växa och utvecklas, att de har någon slags mening, blir de lättare att gå igenom. Vi behöver då inte heller förtränga dem eller fly ifrån dem. Men ett andligt perspektiv kan bara mogna och växa fram inifrån, det är ju inget vi tankemässigt kan bestämma oss för.

Sorg och tvivel är naturliga delar av livet och ofta steg i utveckling och livsförändring. Otaliga är de människor och öden som berättar oss det.

Det är viktigt att våga ta hjälp på olika sätt när vi känner att vi behöver det men även att få brottas med inre tvivel, sorg och andra utmaningar då de dyker upp. Om vi tillåter det kan det bli lättare att tala om känslorna och enklare att kunna bearbeta dem. Andlighet och andlig utveckling har att göra med de djupaste livsprocesserna.

Det är naturligtvis bäst om vi har någon vi kan tala med och anförtro oss åt men det finns också massor med litteratur som kan hjälpa oss att bättre klara av tvivlets utmaningar eller träna oss att se klarare vad livet består av. I andras berättelser kan vi också få känna igen oss trots att vi är unika och genom andras öden kan vi hitta styrka. Vi människor har oerhört mycket gemensamt genom liv och död.

Livet är en gåva att ta vara på. Släpp in lusten i ditt liv.

Copyright © Daniel B. Holeman