Andlig utveckling

Andlig utveckling

Andlig utveckling är något för oss alla 

När vi väljer andlig utveckling som en väg för oss, är det viktigt att finna det som kan få fram den sanna  livsglädjen. Vi kan njuta av livet genom att tillåta oss själva att må bra och göra fina saker för oss själva. Det första steget mot ökad medvetenhet och kontakt med det ”sanna jaget” handlar för mig om tystnad. När vi stillar oss själva och vågar vila i nuet och det som är, kan vi lättare höra vår inre röst. Livet talar till oss när vi stannar upp och vilar i tystnaden.

När vi skänker kärlek svarar livet med lycka och när vi är i kontakt med glädjen och kärleken, är det lättare för oss att kunna ge vidare denna härliga energi som skapas i vårt inre och runtomkring oss. När vi ger ut kärlek och glädje, svarar livet med lycka. Det vi ger får vi tillbaka och som talet sättet säger ”orsak och verkan”. När vi blir medvetna om våra egna tankars kraft, kan vi välja att sända ut en annan energi av tankeformer som attraherar det vi innerligt önskar.

När vi väljer att acceptera andra människor och situationer som de är, behåller vi vårt sanna fokus och vår egen livskraft. Livet blir ett fantastiskt flöde när vi släpper motstånd och istället vilar i det som är. Livet blir så mycket enklare om vi bidrar positivt till att gynna fred, och som alltid börjar med friden inom oss själva.

Vår andliga utveckling består av olika genombrott. De är stadier på ens livsväg. Det kan behövas en hel del genombrott för att vi ska komma till stadiet där vi accepterar både oss själva och andra precis som vi är.

Den andliga utvecklingen är individuell och unik för var och en av oss. Andlighet är något som vi finner djupt inom oss själva, medan religion är något som vi lär oss utifrån av andra. När vi lever närvarande i nuet, är vi också starkt förenade med vår egen Själ och vårt andliga jag. Vi förlitar oss helt och fullt till vår egen intuition och följer vårt hjärtas röst. Hela livet är en andlig utveckling för alla människor på jorden, men den stora skillnaden ses mellan de som vandrar sin väg omedvetet och de som vandrar vägen medvetet.

En medveten andlig utveckling startar inte sällan på ett sätt som kan vara uppskakande. Det kan ske genom en större livskris orsakad av en anhörigs bortgång, en skilsmässa, arbetslöshet att man blir övergiven t.ex. Många gånger påbörjas kan den andliga resan efter mycket ledsamhet och en depression då hela tillvaron ställs på sin spets. Man kanske börjar leta efter orsaker och ifrågasätter livet och dess mening. En del personer överger både vänner och familj för att de inte kommit till samma “insikter” som man själv gjort. Man känner att man vill frigöra sig och gå sin egen väg. Tillit och tålamod till våra egna processer nycklar mot själslig frihet och vår egen ökade andlighet.

Vår andliga utveckling går inte ut på att dra oss undan världen utan att kunna leva medvetet, helt och fullt och samtidigt vara närvarande i nuet. Kanske behöver man samtala med andra om sina innersta tankar och funderingar. Att bara få stilla sig en stund genom meditation, yoga eller bön. Meditation kan vara underbart men är ingen lek och vissa tekniker kan göra meditationen till ett mycket kraftfullt redskap. Är du stressad och svårt att slå dig till ro och varva ner så kan du pröva att promenera, lyssna till naturen, till vinden, fåglarna och vattnets brus. Att bara få vara och njuta av lugnet och stunden.

Livet behöver balans mellan inre upplevelse och yttre erfarenhet. Den balansen kan skapa kärlek och en känsla av tillfredsställelse som både ger mening, kraft och färg åt livet. Andlig utveckling är helt personlig och den andliga dimensionen en naturlig del av livet för oss alla.

För mig är andlig utveckling en resa mot att bli mer och mer medveten om sig själv och vem man är.

När vi medvetet väljer att skapa en fin och tillfredsställande tillvaro för oss själva, väljer vi samtidigt bort sådant vi inte mår bra av. Vi blir medvetna om “orsak och verkan” och kan därigenom ta bättre beslut som stöttar vår tillvaro tillvaro i livet. När vi tar beslut utifrån vårt eget bästa, tar vi samtidigt steget in i vår egen fullaste kraft och får tillgång till all vägledning som vi behöver. Nyckeln till frihet och förening med den gudomliga källan, vår ursprungliga kraft, finns tillgänglig för oss alla. Vi kan alla välja den andliga vägen genom både personlig och andlig utveckling.

Andlig utveckling ger oss alla möjligheten att leva i samklang med vår själs sanna ljus och kraft. Det är något som vi finner djupt inom oss själva, förmågan att älska, försoningen mellan människan och livet själv. Andlig utveckling handlar för mig om att återknyta kontakten med vårt sanna ursprung, utan inblandning av vårt ego, vår lägre personlighet manifesterad i fysisk kropp.

Vi är alla andliga varelser, som föds med både en själ och ande. När vi kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre, förstår vi också att det finns en högre intelligens. Vi är alla en del av den gudomliga helheten, på vår själsliga resa genom livet. Vägen till andlig upplysning ser olika ut för oss alla. När vi börjar acceptera och bejaka oss själva, öppnar vi dörren till vår egen sanna kärlek. Vi kan utveckla vår egen andlighet genom att också öka vår medvetenhet kring våra egna handlingar och val vi gör under livets andliga resa.

Andlighet är ett begrepp som människan har lagt in olika tolkningar i. Andlighet och religion är inte detsamma!