Andekontakt

Andar på besök i hemmet

Kontakt med andar

De flesta människor har hört talas om andekontakt men alla vet inte vad det innebär eller hur det utförs. Vi som arbetar som medium har kontakt med andar. Vi alla har våra egna sätt att arbeta och det är därför bra att berätta för den man som tar kontakt för en sittning hur det fungerar med andevärlden.

När man kanaliserar och har kontakt med andevärlden så vet man vanligtvis inte i förväg vem eller vilka som kommer från den andra sidan och som önskar förmedla något. Förutom att ett medium ofta har en eller flera guider från andevärlden vid sin sida som brukar träda fram och ge sig till känna så kan också nära och kära till klienten komma vid en seans. Mediumet öppnar upp sig för andevärlden och andar träder fram och ger sig till känna på olika vis. Meddelanden kan komma från anhöriga men likaså från t ex guider, ljusväsen och änglar. Ett medium ser vanligtvis bilder, symboler samt hör röster.

För att få kontakt med en speciell ande behöver mediet ofta en personlig sak att hålla i, kan vara en bild eller något annat som klienten har med sig som rör den avlidne. Detta kan vara nödvändigt för att ett medium ska kunna komma i kontakt med en speciell ande energi på “andra sidan”. Mediumet håller vanligtvis saken i sin hand en stund, ibland kan den läggas i en låda eller ett kuvert för att inte ge mediumet några ledtrådar.

Budskapen man får från andevärlden kan vara olika då mediet inte är den som avgör vad som ska förmedlas utan det kommer som budskap till mediet. Det som kommer fram är ofta något som kan stärka klienten i vardagen eller som svar på något man funderat över. Budskapen från andevärlden skiljer sig åt men det har ofta med klienten att göra då det är den som har kommit för en seans/reading.

Mediet kan genom andevärlden få fram personliga saker om en avliden eller om någon som kanske har försvunnit. Du kan få vetskap om hur han eller hon har det nu. Kanske denne också vill ge ett budskap eller vill förmedla något viktigt. Du kan likaså ställa egna frågor. Vad som kommer att sägas eller ske i en seans kan vara svårt att säga i förväg eftersom allt hänger på vad som är viktigt för dem som är på “andra sidan” dvs i andevärlden.

När jag säger att det är viktigt för dem, beror det på att när någon dör så tar de vanligtvis inte med sig de smärtsamma och emellanåt jobbiga upplevelserna som vi har här på jorden. De är inte längre lika viktiga utan som avliden släpper man taget om dessa och går vidare. Ibland kan de nämna det, andra gånger har de andra saker de hellre vill tala om. Mediet kan inte ge garantier om vad som kommer fram vid en kanalisering med andevärlden.