Andas

Healing ängel solros - kopia

Det är så viktigt hur vi andas, mycket viktigare än många tror för vår hälsa och vårt välmående. Det är mycket som påverkar vårt andningsmönster såsom stress, oro, rädslor och smärta. Det gör att vi andas högre upp och snabbare.

När man drar upp axlarna och andas högt så blir det en ständig muskelspänning som stjäl energi. När vi är lugna och avslappnade är andningen långsam och djup.

Genom att kontrollera andningen får du också mer kontroll över dina tankar och känslor. När du börjar andas långsammare lugnas sinnet och känslorna blir lättare att hantera. Du får ökad självinsikt och din vitala livsenergi ökar.