Andar i närheten

Magiskt hus i skogen med lampa

En del hävdar att andar och spöken inte finns, medan andra upplever dem i sin vardag. Här kan du läsa om hur man ofta upplever andar.

Hur märker man dem?

Man kan uppfatta andarna med sina fysiska ögon men även se bilder, höra ord eller liknande i sitt inre. Man kan märka av temperaturväxlingar och känna beröring.

Kanske känner man en lätt smekning på kinden som tröst från en avliden släkting eller vän.

Vissa uppfattar andeväsen väldigt väl och andra inte alls, beroende på att vi människor är olika känsliga och mottagliga för detta med andar och energier.

Med de fysiska ögonen är det vanligt att man uppmärksammar skuggor eller dimmliga figurer. Antingen sveper de förbi, sitter, står stilla eller hänger över ens axel. Ibland vill de störa för att få uppmärksamhet och ibland vill andarna busa och leka lite med oss. Kan då gömma föremål för att senare få det att dyka upp på samma plats eller på ett nytt ställe. Ibland kan andarna även göra så här då de har något att vill förmedla.

Det finns flera sätt man kan märka av andar på.

Det behöver inte vara en ande/ett väsen för att man ska uppleva fenomen som ter sig som spökerier. Det kan vara ett avtryck ur etern. Man kan uppfatta olika energier, om man som person är mottaglig, har en stark intuition och väl utvecklade sinnen. Ibland är energierna orsakade av en själv eller av andra människor i närheten. De kan också skapas genom olika händelser. Energier flödar hela tiden därför är det bra att rena hemmet och sig själv emellanåt.

Ibland kan energier upplevas som starka, obehagliga eller hotande. Många tror då att det finns något illasinnat där. Negativa energier kan kännas av, utan att det finns någon ande eller andeväsen i närheten. Ibland kan det räcka med att man renar platsen från energier för att det ska försvinna och kännas behagligt igen.

Man kan också stöta på “naturliga fenomen” som kan te sig som spökerier. Skuggor, drag på golven eller knakningar behöver inte ha med andar eller negativa energier att göra, utan kan ha helt naturliga orsaker.

Hur gör man om man har en ande hemma?

Om du upplever att det finns en ande i ditt hem, behöver du INTE vara rädd även om du upplever det som obehagligt! Genom att inge rädsla, så är det också det enda sätt anden kan skada dig på, då rädslan ligger hos dig själv. Det är inte ovanligt att man upplever energin som otäck, även om den i själva verket inte är det.

Var kan andar förekomma?

Andar kan finnas överallt. Man kan finna dem t ex. i ett gammalt hus men också på ett nybyggt ställe, i en lägenhet eller i en skogsglänta. Ibland har anden “följt med” från ett annat ställe eller tagit sig dit själv av någon anledning. Eller så kan anden ha följt med delar från ett gammalt hus som har flyttats till en ny byggnad. Andar är INGET att vara rädd för om man känner av dem. De befinner sig på ett helt annat plan än oss levande människor.

Varför dyker en ande upp?

Det kan anden göra av flera anledningar. Ofta är anden en avliden släkting eller kär vän som bara vill tala om att den fortfarande finns med och vill ge en hälsning.

Ibland kan det vara en ande som inte är en avliden släkting men som ändå vill “ta hand om” de efterlevande. Man behöver inte ha känt anden när den levde, för att den ska vilja “titta till” eller komma på besök.

Ibland är anden bara nyfiken och vill följa människorna på platsen. Ibland har anden inte förstått att den är död och “går omkring och gör saker” ungefär som när den levde sitt egna liv här på jorden. Kan också vara för att anden känner att den har något viktigt att uträtta på platsen eller för att han/hon inte hittat rätt och fått ro.

Andar brukar märka av vilka personer som uppfattar deras närvaro och därför vilja hålla sig i närheten av dem för att få kontakt.

Andar kan dröja sig kvar på vårt plan både frivilligt och ofrivilligt.