Älskar Dig…

Hjärta flicka röda hjärtan

Jag skrev ditt namn i snön, men det tog värmen bort. Jag skrev ditt namn i sanden, men det tog havet bort. Jag ristade ditt namn i trädet, men det tog hackspetten bort. Jag skrev ditt namn i mitt hjärta, det kan ingen ta bort!