Acceptans

Cafe stad söt

I dag väljer jag att acceptera mitt liv som det är. När jag slutar använda ordet ”borde” i mina tankar är det möjligt att vila i det som ”Är”.