Vill du ha svar på frågor via e-mail?

Ängel gult

Efter betalningen sänder du din/dina frågor till gladjekallan@gmail.com Uppge ditt namn och när du eller personen det gäller är född (år, mån och datum).

 3 frågor via ett email. Pris 250:-

4 frågor via ett email. Pris 300:-

5 frågor via ett email. Pris 350:-