Bäst tid att starta något nytt

När ett nytt år börjar verkar det nästan oundvikligt att ifrågasätta oss själva om tiden: den bakom oss och den som är framför oss.

Oundvikligt, ibland svårt och ibland spännande. Hur många olika former av tid samexisterar i oss?

Den vanliga tiden vi är vana vid tycks definieras av klockvisarnas rörelse, som markerar minuterna, timmarna, dagarna, åren; en rytm som följer oss genom hela livet, som består av åtaganden, evenemang, projekt och saker att göra.

Å andra sidan den inre tiden, som saktar ner eller accelererar om vi är ledsna eller glada.

Tiden för minnen som är inpräntade inom oss kan tynga oss, eller tvärtom föreslå nya lösningar och infallsvinklar till livet.

Och till sist, världens tid, där vi trots allt är nedsänkta, en tid som idag är lite tung, med hälsosituationen och många händelser som riskerar att distrahera oss från livets skönhet.