Tillit är grundstenen för frihet

 
Om du litar på dig själv så föder detta frihet. Litar du på andra och lever efter dem så föder detta tvivel. Tvivel föder kontroll medan tillit föder frihet.