❤️ Känslor ❤️

Känslor är vår inre mätare och de trådar som vägleder oss i relationen till oss själva och till dem runt omkring oss. De är tecken på vad som fungerar och inte fungerar i våra liv. Tillåt dig att känna och ta tillbaka din inre kraft och hinder börjar lösas upp.