Våga chansa!

Lycka kvinna, kul

Våga uttrycka dina idéer. Mycket kreativitet hämmas för att vi är rädda för negativ respons.

Gör hellre fel med övertygelse än rätt med tveksamhet.