Vad är ett bra liv?

Flicka gunga rosa kopia

Det hela börjar med valet att bli lyckligare. Vi som människor är utformade för att sätta upp och nå mål, så vi behöver mål för att känna uppfyllda. Du måste bli tydlig med vad du vill i livet, och vem du vill vara.

Ett bra liv behöver grundstenar: positiva känslor, engagemang, relationer, mening och prestation/uppnående.

  • Positiva känslor som till exempel glädje, kärlek, upprymdhet, entusiasm, hopp eller tacksamhet har ett egenvärde i sig.
  • När vi är engagerade i en uppgift som utmanar våra styrkor känner vi ofta stort välbehag.
  • Relationer är starkt förknippade med lycka, trygghet, identitet och tillhörighet.
  • Vi känner mening när vi är engagerade i något som är större än oss själva. Det kan till exempel vara familjen, arbetet, en hobby eller en övertygelse. Människan har alltid skapat, byggt och uppnått mål.
  • Vi njuter av resultat och vi ser ett egenvärde att utveckla och förädla våra förmågor.